An Ninh Bảo Mật

Giải pháp của chúng tôi

Blancco là giải pháp tẩy xoá dữ liệu, cung cấp cho các doanh nghiệp công cụ cần thiết để tẩy xoá dữ liệu trên hàng ngàn thiết bị CNTT nhằm tránh rò rỉ dữ liệu và tăng cường bảo mật thông tin.

Blancco - giải pháp tẩy xoá dữ liệu -data erasure
CyberArk- giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền - Privilledge account management

Giải pháp CyberArk Privileged Access Security Solution sử dụng để bảo vệ an toàn, bảo mật truy cập thông tin đặc quyền tại nơi lưu trữ dữ liệu online tại chỗ, trên cloud, và các khu vực khác.