CyberArk – Giải Pháp Quản Lý Tài Khoản Đặc Quyền

Force-21-Vietnam-Giải-Pháp-Quản-Lý-Tài-Khoản-Đặc-Quyền​.jpg

Giải Pháp Quản Lý Tài Khoản Đặc Quyền

Giải Pháp Quản Lý Tài Khoản Đặc Quyền​

Tài khoản đặc quyền là tài khoản được cấp quyền đặc biệt, có khả năng truy cập vào các tài nguyên theo phân quyền để xử lý bảo mật, xây dựng cấu trúc cũng như truy cập các dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. 

Giải pháp CyberArk Privileged Access Security Solution sử dụng để bảo vệ an toàn, bảo mật truy cập thông tin đặc quyền tại nơi lưu trữ dữ liệu online tại chỗ, trên cloud, và các khu vực khác.

 

Force 21- Giải Pháp Quản Lý Tài Khoản Đặc Quyền- privileged account management
Force 21 Vietnam - privilege-account-management-Giải Pháp Quản Lý Tài Khoản Đặc Quyền​

Tại sao nên chọn CyberArk?

  • CyberArk là doanh nghiệp đi đầu thế giới trong lĩnh vực bảo mật và quản lý tài khoản đặc quyền với hơn 20 năm kinh nghiệm
  • Giải pháp được tin tưởng sử dụng bởi hàng nghìn khách hàng toàn thế giới, trong đó có hơn 50% khách hàng trong danh sách Fortune500, 7 ngân hàng trong số 10 ngân hàng lớn nhất thế giới
  • Hỗ trợ quản lý chặt chẽ các tài khoản đặc quyền, cho phép tự động quản lý và chia sẽ giữa các nhân viên có liên quan
  • Tránh các rủi ro về rò rỉ dữ liệu qua các truy cập trái phép hoặc từ các tài khoản đặc quyền