Navis N4- Hệ Thống Quản Lý Cảng Biển

Navis - Hệ Thống Quản Lý Cảng Biển

Navis – Hệ Thống Quản Lý Cảng Biển

N4 là hệ thống quản lý cảng (TOS) đáng tin cậy cho khoảng hơn 105 nhà khai thác cảng biển tiên tiến nhất trên thế giới. Đây là một nền tảng công nghệ tinh vi, hiện đại nhằm tối ưu hoá hiệu quả và thúc đẩy quá trình lưu chuyển hàng hoá trong chuỗi cung ứng.

 Tải thêm tài liệu thông tin sản phẩm