Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị thương hiệu

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các giải pháp tổt nhất và sáng tạo nhất trên toàn thế giới.

S mnh

Liên tục cải tiến nhằm đem lại các giải pháp sáng taọ và khai phá những năng lực tiềm ẩn.

Giá trị thương hiệu

Force 21 định vị Thương hiu dựa trên định hướng, quan điểm làm việc:

Tính toàn vn – Force 21 luôn đảm bảo các nguyên tắc đạo đức về độ tin cậy, trung thực, và tính trách nhiệm. Force21 tin tưởng rằng các nguyên tắc này đã và đang được minh chứng qua các hoạt động cụ thể của công ty.

Giá trị mang lại – Với phương châm: giá trị được tạo nên bởi khả năng thích nghi và sự hiệu quả, Force21 luôn nỗ lực hàng ngày để đem đến cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất.

Lãnh đạo có chuyên môn – Với kinh nghiệm chuyên môn cao, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và đưa ra các giải pháp, ý tưởng, công nghệ, và chiến lược hoạt động cho khách hàng và các bên liên quan.

Sức mạnh tập thể – Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt được những thành quả quan trọng hơn bằng việc thúc đẩy làm việc theo nhóm và khuyến khích tự do giao tiếp trong và ngoài công ty.

Con người là nhân tố cốt lõi – Ở Force21, chúng tôi áp dụng phương thức quản lý lấy con người làm trung tâm. Bằng cách định hướng các mục tiêu của công ty luôn đồng hành với mục tiêu của nhân viên, Force 21 luôn nỗ lực đảm bảo mọi thành viên trong công ty có nhiều cơ hội phát triển năng lực nhất thông qua mục tiêu và hướng đi chung.

 


Về Force 21 |  Tầm nhìn, sứ mệnh & Giá trị |  Cam kết thương hiệu  | Thông điệp thương hiệu